KI A LEGERŐSEBB A VILÁGON?

Egy kis vöröshangya kibújt a földből. Tél vége volt, de még hó takarta a földeket, és a hangyá­nak fázott a lába. Azt mondta:
- Hó, te erősebb vagy, mint én. Vajon te vagy a legerősebb a világon?
A hó azt felelte:
- Nem, nem én vagyok a legerősebb, a nap erősebb, mint én, mert mihelyt kisüt, én nyomban elolvadok.
A kis vöröshangya elment a naphoz, és így szólt:
- Nap, te erősebb vagy, mint a hó. Te vagy a legerősebb a világon?
De a nap azt felelte:
- Nem, nem én vagyok a legerősebb, a szél erősebb, mint én, mert amikor én világítok, a szél felhőket hajt az arcom elé, és az eltakarja a fényemet.
A kis vöröshangya akkor elment a szélhez, és így szólt hozzá:
- Szél, te erősebb vagy a napnál. Te vagy a legerősebb a világon?
De a szél azt felelte:
- Ó, nem, a ház erősebb, mint én vagyok. Mert nekiütközöm a ház falának, és akkor végem.
A kis vöröshangya elment a házhoz, és megszólította:
- Ház, te erősebb vagy a szélnél. Te vagy a legerősebb a világon?
A ház azt felelte:
- Nem, van nálam erősebb is, az egér erősebb nálam, lyukat rág a falamba, és összedűlök.
A kis vöröshangya elment az egérhez, és azt mondta:
- Egér, te erősebb vagy, mint a ház. Te vagy a legerősebb a világon?
Az egér ezt felelte:
- Ó, nem, nem, a macska erősebb, mint én. A macska elfog és felfal.
A kis vöröshangya elment a macskához, és megkérdezte:
- Macska, te erősebb vagy, mint az egér; van nálad erősebb a világon?
- Ó, nem, nem én vagyok a legerősebb, a bot erősebb nálam, ha megütsz a bottal, akkor végem van.
A kis vöröshangya elment a bothoz, és kérdi tőle:
- Bot, te erősebb vagy, mint a macska; van nálad erősebb is a világon?
A bot azt felelte:
- Nem én vagyok a legerősebb, a tűz erősebb nálam. Ha tűzbe dobsz, a tűz elhamvaszt engem.
A kis vöröshangya elment a tűzhöz, és megkérdezte:
- Tűz, te erősebb vagy, mint a bot; van nálad erősebb is a világon?
A tűz azt felelte:
- Nem én vagyok a legerősebb, a víz erősebb nálam; ha vizet öntesz a tűzre, akkor kialszik.
A kis vöröshangya elment a vízhez, és azt kérdezte:
- Víz, te erősebb vagy, mint a tűz; van nálad erősebb is a világon?
Felelte a víz:
- Nem én vagyok a legerősebb a világon, a tehén erősebb nálam. A tehén ugyanis kiissza a vizet.
A kis vöröshangya elment a tehénhez, és azt mondotta:
- Tehén, te erősebb vagy, mint a víz. Van még tenálad erősebb is?
A tehén azt felelte:
- Bizony nem én vagyok a legerősebb, a kőkés erősebb nálam. Ha kőkéssel szíven döfnek, akkor elpusztulok.
A kis vöröshangya elment a kőkéshez, és azt mondta:
- Kőkés, te erősebb vagy a tehénnél; van még nálad erősebb is a világon?
A kőkés felelte:
- Nem én vagyok a legerősebb, a Nagy Szikla erősebb nálam, ha hozzávágnak a Nagy Sziklá­hoz, akkor végem.
Ez történt réges-régen, és ezért félnek a gyerekek a Nagy Sziklától. Azóta közmondás az indián gyerekek közt: “Félek, hogy úgy járok, mint a kőkés.”


Forrás: A mesemondó szikla